Obaveštenje o privatnosti

Ovo obaveštenje o privatnosti pruža okvir razumevanja o ličnim podacima koje prikuplja Manpower doo Beograd (U daljem tekstu Kontrolor podataka), kako to zahteva zakon, uključujući i odredbe Uredbe Evropske unije o zaštiti podataka (GDPR).

Kontrolor podataka

Kontrolor podataka je Manpover d.o.o. sa sedištem u Beogradu, Bulevar Mihaila Pupina 115/v, Novi Beograd. Prikupljene lične podatke će kontrolisati i obraditi Kontrolor podataka. Pored toga, lični podaci mogu biti obrađeni ili zajednički kontrolisani od strane podružnica Kontrolora podataka (Manpower Business Solutions doo).

Ovo obaveštenje o privatnosti primenjuje se na: (1) naše kandidate za posao i primaoce naših usluga, (2) naše saradnike, koji su ljudi koje mi angažujemo ili postavljamo na zadatak za neke od naših klijenata, ili na lica kojima pružamo usluge pronalaženja novog zaposlenja nakon što su proglašeni viškom, ili usluge pronalaženja novog zaposlenja, (3) korisnike veb lokacija i aplikacija na www.manpower.rs, i (4) predstavnike naših poslovnih partnera, klijenata i dobavljača. Ovo obaveštenje o privatnosti ne važi za naše sedište i zaposlene u zemlji, koji su lica zaposlena od strane ManpoverGroup-e i koji rade direktno za ManpoverGroup, a ne direktno sa klijentom ManpoverGroup-a.

Obaveštenje o privatnosti opisuje vrste ličnih podataka ili ličnih informacija koje sakupljamo, kako koristimo informacije, kako obrađujemo i štitimo informacije koje sakupljamo, koliko dugo ih čuvamo, sa kim ih delimo tj. kome ih prosleđujemo, kome mi to prenosimo i prava koja pojedinci mogu ostvariti u vezi sa korišćenjem njihovih ličnih podataka. Takođe opisujemo kako možete da nas kontaktirate o našim postupcima zaštite privatnosti i kako da ostvarujete svoja prava. Naše prakse vezane za privatnost mogu se razlikovati od zemlje do zemlje u kojima poslujemo kako bi odražavale lokalne prakse i pravne zahteve, a vi možete pogledati specifične lokalne uslove tako što ćete ići na lokalne veb stranice.

Obaveštenje o privatnosti

• Informacije koje prikupljamo
• Kako koristimo informacije koje prikupljamo
• Kako obrađujemo i štitimo lične podatke
• Koliko dugo čuvamo informacije koje prikupljamo
• Informacije koje delimo (prosleđujemo drugima)
• Prenos podataka
• Vaša prava i izbori
• Obaveštenje za rezidente Kalifornije
• Ažuriranja našeg Obaveštenja o privatnosti
• Kako nas kontaktirati

Podaci koje prikupljamo

Možemo prikupljati lične podatke o Vama na različite načine, na primer preko naših Sajtova i kanala društvenih medija; na našim događajima; putem telefona i faksa; kroz aplikacije za posao; u vezi sa regrutovanjem u ličnom kontaktu; ili u vezi sa našim interakcijama sa klijentima i dobavljačima. Možemo sakupiti izbor ličnih podataka zavisno od prirode odnosa, uključujući, ali ne ograničavajući se na (kako to dopuštaju lokalni zakoni):

• kontakt informacije (kao što su ime, adresa, adresa e-pošte i telefonski broj);
• korisničko ime i lozinka kada se registrujete na našim sajtovima;
• informacije koje pružate o prijateljima ili drugim ljudima sa kojima biste želeli da stupimo u kontakt. (Kontrolor pretpostavlja da je druga osoba ranije dala ovlašćenje za takvu komunikaciju); i
• druge informacije koje nam možete pružiti, kao što su istraživanja ili
pomoću funkcije “Kontaktirajte nas” na našim sajtovima.

Pored toga, ako ste kandidat za posao, prijavljujete se za poziciju ili kreirate nalog za prijavu za poziciju, možemo sakupiti sledeće vrste ličnih podataka (dozvoljeno prema lokalnom zakonodavstvu):

• istorija zapošljavanja i obrazovanja;
• jezičke sposobnosti i druge veštine u vezi rada;
• nacionalni identifikator ili drugi državni identifikacioni broj;
• datum rođenja;
• pol;
• informacije o bankovnom računu;
• status državljanstva i rada;
• informacije o pogodnostima;
• informacije u vezi poreza;
• informacije pružene u referencama; i
• informacije koje se nalaze u Vašem CV-u, informacije koje pružate u vezi sa vašim interesima povodom Vaše karijere i druge informacije o vašim kvalifikacijama za zapošljavanje.

i kada je to zakonom propisano izričite saglasnosti pribavljene od Vas o:

• invalidnosti i informacije u vezi zdravlja;
• rezultatima testova na droge, kriminalne i druge provere.

Osim toga, možemo prikupljati informacije koje nam pružite o drugim pojedincima, kao što su informacije u vezi sa kontaktima u hitnim slučajevima.

Kako koristimo podatke koje prikupljamo

Kontroler prikuplja i koristi podatke prikupljene za sledeće svrhe (kako to dopušta lokalni zakon):

a) pružanje rešenja za radnu snagu i povezivanje ljudi sa mogućim radnim mestima;
b) kreiranje i upravljanje onlajn naloga;
c) obrada plaćanja;
d) upravljanje odnosima klijenata i prodavaca;
e) ako je to zakonom dozvoljeno i u skladu sa Obaveštenjem o oglašavanju i oglašavanju Kontrolora podataka (koji je ovde uključen referencom), slanje promotivnih materijala, upozorenja o raspoloživim položajima i drugim komunikacijama;
f) kada je to dozvoljeno po zakonu da se prosleđuje drugima i upravljaju učešćem u posebnim događajima, promocijama, programima, ponudama, istraživanjima, takmičenjima i istraživanju tržišta;
g) odgovaranje na pitanja i zahteve pojedinaca;
h) upravljanje, procenjivanje i unapređenje našeg poslovanja (uključujući razvoj, poboljšanje, analizu i unapređenje naših usluga, upravljanje našim komunikacijama, izvođenje analitike podataka i obavljanje računovodstva, revizije i drugih unutrašnjih funkcija);
i) zaštitu od prevare, identifikaciju i nastojanje da se spreči prevara i druge nezakonite aktivnosti, potraživanja i druge obaveze; i
j) poštovanje i primenu važećih zakonskih uslova, relevantnih standarda grane privrede, ugovornih obaveza i naših politika.

Sva obrada će biti obavljena na osnovu adekvatnih zakonskih osnova koja mogu obuhvatiti brojne kategorije, uključujući:
a) saglasnost ili eksplicitnu saglasnost od strane vlasnika podataka, ako to zahteva važeći zakon;
b) da obezbedimo da se pridržavamo zakonskih ili ugovornih zahteva ili zahteva koji su potrebni za sklapanje ugovora [npr. obrađivanje vaših ličnih podataka kako bi se omogućila ispalta zarade i porezi na iste].
c) suštinski i neophodni za legitimni interes Kontrolora podataka [npr. dozvoljavajući korisniku da pristupi vebsajtu za pružanje ponuđenih usluga]. Na veb lokaciji www.manpower.rs možete da saznate više o ovim interesima i kada možemo obraditi informacije na ovaj način.

Pored gore navedenih aktivnosti, ako ste kandidat za posao i prijavljujete se za poziciju ili kreirate nalog za prijavu na poziciju, kako je to dopušteno prema lokalnom zakonu, koristimo informacije opisane u ovoj prijavi o privatnosti za sledeće svrhe:

a) Obezbeđivanje radnih mesta i zaposlenja;
b) pružanje usluga ljudskih resursa, uključujući administraciju programa pogodnosti, obračuna zarada, upravljanja učincima i disciplinskim postupcima;
c) pružanje dodatnih usluga za Vas, kao što su obuke, savetovanje za karijeru i usluge tranzicije u karijeri;
d) procenu vaše podobnosti kao kandidata za zaposlenje i vaše pridružene kvalifikacije za pozicije; i
e) obavljanje analitike podataka, kao što su: (i) analiza našeg kandidata za rad i pridružene baze; (ii) procenu individualnih performansi i sposobnosti, uključujući bodovanje o veštinama u vezi sa radom; (iii) identifikovanje nedostataka kvalifikacija; (iv) korišćenje informacija za pojedince i potencijalne mogućnosti, i (v) analiziranje podataka o usmeravanju (trendovi u vezi s praksom zapošljavanja).

Takođe možemo koristiti informacije na druge načine za koje pružamo konkretno obaveštenje na dan ili pre vremena prikupljanja.

Legitimni interes

Kontroler podataka može obrađivati lične podatke za određene zakonite poslovne svrhe, što obuhvata i neke od sledećih:

• gde nam proces omogućava poboljšanje, modifikaciju, personalizaciju ili na drugi način poboljšanje naših usluga/komunikacija u korist naših klijenata, kandidata i saradnika;
• identifikovati i sprečiti prevare;
• poboljšati bezbednost naše mreže i informacionih sistema;
• da bi se bolje razumela interakcija lica sa našim veb stranicama;
• za potrebe direktnog marketinga;
• da Vam pružimo poštom komunikaciju za koju mislimo da će vam biti od interesa;
• da utvrdi efikasnost promotivnih kampanja i reklama

Kad god obradimo podatke za ove svrhe, mi ćemo obezbediti da vaša prava održimo na visokom nivou i uzimamo u obzir ova prava. Imate pravo da se protivite takvoj obradi, a ako želite da to učinite molimo kontaktirajte dole navedenu osobu. Imajte na umu da ako ostvarujete svoje pravo na prigovor, to može uticati na našu sposobnost da izvršavamo i pružamo usluge za vašu korist.

Kako obrađujemo i štitimo lične podatke

Obrađujemo lične podatke koje prikupljamo, takođe automatizovanim sredstvima, u svrhe koje su definisane iznad u tekstu i za određeni vremenski period, što je u skladu sa našom unutrašnjom politikom zadržavanja, kako bi se obezbedilo da se lični podaci ne čuvaju duže
nego što je potrebno.

Održavamo administrativne, tehničke i fizičke zaštitne mere osmišljene da se zaštite lični podaci koje pružate od slučajnog, nezakonitog ili neovlašćenog uništenja, gubitka, izmene, pristupa, obelodanjivanja ili upotrebe. Kako bismo obezbedili odgovarajuću bezbednost i poverljivost ličnih podataka, primenili smo sledeće mere bezbednosti:

• Šifriranje podataka u tranzitu;
• Jaka kontrola autorizacije autentičnosti;
• ojačana mrežna infrastruktura;
• rešenja za praćenje mreža;

Koliko dugo čuvamo podatke koje prikupljamo

U našim sistemima čuvamo lične podatke koje prikupljamo na način koji omogućava identifikaciju vlasnika podataka ne duže nego što je potrebno u pogledu svrhe za koje su prikupljeni podaci ili za koje se ti podaci dalje obrađuju.

Ovaj određeni vremenski period određujemo uzimajući u obzir:

• Neophodnost zadržavanja uskladištenih ličnih podataka s ciljem pružanja usluga uspostavljenih sa korisnikom;
• Da bi se zaštitio legitimni interes Kontrolora podataka kako je opisano u svrsi;
• Postojanje specifičnih zakonskih obaveza koje obradu i srodno skladištenje zahtevaju u određenom vremenskom period.

Informacije koje prosleđujemo

Ne objavljujemo lične podatke koje prikupljamo o Vama, osim što je opisano u ovom Obaveštenju o privatnosti ili u posebnim obaveštenjima koja se pružaju u vezi sa određenim aktivnostima. Možemo proslediti lične podatke dobavljačima koji obavljaju usluge u naše ime na osnovu naših uputstava. Ne ovlašćujemo ove prodavce da koriste ili objavljuju informacije, osim ako je to potrebno za obavljanje usluga u naše ime ili u skladu sa zakonskim zahtevima. Takođe možemo proslediti vaše lične podatke (i) našim zavisnim društvima i podružnicama; (ii) ako ste kandidat za posao, klijentima koji mogu imati mogućnosti zaposlenja ili su zainteresovani za postavljanje kandidata za posao; i (iii) drugima s kojima radimo, kao što su konsultanti za pronalaženje posla i podizvođačima, da bi ste našli posao.

Pored toga, možemo otkriti lične podatke o Vama (i) ako nam to bude potrebno u skladu sa zakonom ili pravnim postupkom; (ii) organima za sprovođenje zakona ili drugim državnim službenicima na osnovu zakonitog zahteva za obelodanjivanjem; i (iii) kada smatramo da je obelodanjivanje neophodno ili odgovarajuće za sprečavanje fizičke štete ili finansijskog gubitka, ili u vezi sa istragom sumnjive ili aktuelne lažne ili nezakonite aktivnosti. Takođe zadržavamo pravo prenosa ličnih podataka koje imamo o Vama u slučaju da prodajemo ili prenesimo celokupno ili deo našeg poslovanja ili imovine (uključujući u slučaju reorganizacije, raspuštanja ili likvidacije).

Prenos podataka

Takođe možemo preneti lične podatke koje prikupljamo o Vama u zemlje izvan zemlje u kojoj su informacije izvorno prikupljene. Te zemlje ne mogu imati iste zakone o zaštiti podataka kao zemlja u kojoj ste prvobitno dali lične podatke. Kada prebacimo vaše podatke u druge zemlje, mi ćemo štititi te podatke kako je opisano u ovom Obaveštenju o privatnosti i takvi
transferi će biti u skladu sa važećim zakonom.

Zemlje u koje možemo preneti lične podatke koje sakupljamo o vama mogu biti:

• U okviru Evropske unije
• van Evropske unije

Kada prenosimo lične podatke iz Evropske unije u zemlje ili međunarodne organizacije koje se nalaze izvan Evropske unije prenos se vrši na osnovu:

• Odluka o adekvatnosti od strane Evropske komisije;
• u odsustvu odluke o adekvatnosti drugog zakonski dozvoljenog osnova (a) pravno obavezujući i izvršni instrument između javnih organa ili tela; (b) obavezujućih korporativnih pravila; © standardne klauzule o zaštiti podataka (ranije nazvane Model klauzule) koju je usvojila Komisija, itd.

Vaša prava kao vlasnika podataka

Kada se to zahteva primenljivim zakonom, vlasnik podataka može u skladu sa članovima 15 do 22 GDPR-a koristiti sledeća posebna prava:
a) Pravo pristupa: Vlasnik podataka ima pravo pristupa svojim ličnim podacima u vezi sa kojima se proverava da li se njegovi lični podaci obrađuju u skladu sa zakonom.
b) Pravo na ispravku: Vlasnik podataka ima pravo da zatraži ispravljanje svih netačnih ili nepotpunih podataka o njemu ili njoj, kako bi se zaštitila tačnost takvih informacija i adaptacija za obradu podataka.
c) Pravo na brisanje: Vlasnik podataka ima pravo da traži da Kontrolor podataka izbriše informacije o njemu i da više ne obrađuje te podatke.
d) Pravo ograničavanja obrade: vlasnik podataka ima pravo da traži da Kontrolor podataka ograniči obradu njegovih podataka.
e) Pravo prenosivosti podataka: Osoba koja se bavi podacima ima pravo da zahteva prenosivost podataka što znači da vlasnik podataka može primati prvobitno dostavljene lične podatke u strukturiranom i obično korišćenom formatu ili da vlasnik podataka može zatražiti prenos podataka na drugog Kontrolora podataka.
f) Pravo na prigovor: Vlasnik podataka koji dostavlja Kontroloru podataka lične podatke ima pravo da u bilo koje vreme obrađuje podatke na više osnova kako je utvrđeno u GDPR-u, bez potrebe za opravdavanjem njegove ili njene odluke.
g) Pravo da ne bude predmet automatizovanog pojedinačnog odlučivanja: Vlasnik podataka ima pravo da ne bude predmet odluke zasnovane isključivo na automatskoj obradi, uključujući profilisanje, ako takvo profilisanje daje pravno dejstvo u odnosu na vlasnika podataka ili slično značajno utiče na njega ili nju.
h) Pravo da podnese žalbu nadzornom organu: Svaki vlasnik podataka ima pravo da podnese žalbu nadzornom organu, posebno u državi članici EU gde ima prebivalište, u mestu ili mestu navodnog kršenja ako podnosilac podataka smatra da obrada ličnih podataka koji se odnose na njega krši GDPR.
Kad god se obrada zasniva na saglasnosti, kao u članu 7 GDPR-a, vlasnik podataka može povući svoju saglasnost u bilo kom trenutku.
Ako vam je potrebno više informacija o obradi vaših ličnih podataka, molimo vas da pogledate odeljak Kako nas kontaktirati.

Ažuriranje našeg Obaveštenja o privatnosti

Ovo Obaveštenje o privatnosti (uključujući bilo koje njegove dopune) može se periodično ažurirati kako bi se primenile promene u našim praksama privatnosti i ažuriranjima zakona. Ukoliko dođe do značajnih promena, obavestićemo Vas tako što ćemo istaći obaveštenje na našim Sajtovima koje ukazuje na vrhu svakog obaveštenja kada je posljednji put ažurirano.

Kako nas kontaktirati

Ako imate bilo kakva pitanja ili komentare o ovom Obaveštenju o privatnosti, ili ako želite da ostvarujete svoja prava, kliknite OVDE:

 

Kontaktirajte nas

Potreban vam je posao

posao@manpowergroup.rs

+381 11 41 45 094

Bulevar Mihajla Pupina 115v, 11070 Novi Beograd

Pretraga poslova

Potrebne su vam usluge

office@manpowergroup.rs

+381 11 41 43 093 / +381 11 41 43 099

Bulevar Mihajla Pupina 115v, 11070 Novi Beograd

Naše usluge

Manpower Worldwide: