Kompanija ManpowerGroup učesnik na projektu „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi“

Projekat „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi” ima za cilj unapređenje funkcije upravljanja ljudskim resursima u lokalnim samoupravama u skladu sa Zakonom o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, kao i podrška uspostavljanju sistema stručnog usavršavanja u jedinicama lokalne samouprave kroz podršku implementaciji Strategije stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave.

Na nedavno održanoj konferenciji, u sklopu projekta “Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi” u organizaciji Stalne konferencije gradova i opština, kompanija ManpowerGroup Srbija je održala predavanje na temu „Centri procene“. Učesnici konferencije su imali mogućnost da kroz interaktivno predavanje dobiju informacije o tome šta predstavljaju centri procene, kao i na koji način se koriste sa ciljem procene kompetencija, sposobnosti i „osobina“ ličnosti.


Podelite vest: