Revolucija veština u eri „Human age“

Sa usponom robota, globalizacije, masovne migracije, pa sve do Brexit-a i izbora u SAD-u, možemo zaključiti da počinje nova era pod nazivom: „Human age“.

Tehnologija transformiše potrebu za infrastrukturom i sredstvima, omogućavajući organizacijama da stvaraju vrednost putem praćenja, analize, i razmene velike količine podataka. Možemo da uvidimo neophodnost Revolucije veština – gde će pravi odnos tehnologije, talenta, i različitih poslovnih konekcija, omogućiti kako ljudima tako i biznisu da bude uspešan. U svetu rada, veća usmerenost na kandidate označava da će ljudi želeti više od posla: oni će želeti vrednost, izbor, i personalizovan pristup kako bi napredovali u svojoj karijeri i životu. Lideri će morati da razmisle o strukturi rada i jasno da definišu ko, gde, šta i kako treba da obavlja određeni posao.

„Pomoć ljudima da se prilagode i unaprede sopstvene veštine u promenjivom svetu rada se definiše kao izazov našeg vremena.“ Jonas Prising, Chairman & CEO ManpowerGroup

Najveći uticaj tehnoloških promena je sigurno vidljiv u proizvodnji. Sposobnost da dobijete i zadržite željeni posao ne zavisi od toga šta trenutno znate, već od toga šta ste spremni novo da naučite. Transformacija rada u doba mašina, ne treba da bude borba između robota i čoveka, i nikako ne smemo da potcenimo vrednost veza između ljudi.

Kompanije sve više praktikuju alternativne načine regrutovanja kako bi došle do zaposlenih sa odgovarajućim veštinama. U međuvremenu, tradicionalni modeli – puno radno vreme, 40 časova nedeljno, stalni posao – koji su već decenijama dominantni, su u padu, kao i članstvo u sindikatima.

U eri “Human Age” pojedinci će u sve većoj meri birati nove načine obavljanja posla koji najviše odgovaraju njihovim potrebama i omogućavaju im život koji balansira odnos između posla i slobodnog vremena. Poslodavci će se susretati sa konstantnim izazovima privlačenja kandidata koji ne žele da budu zaposleni po tradicionalnim modelima.

Celokupan izveštaj na srpskom jeziku možete preuzeti na sledećem linku: /perch/resources/revolucija-vetina-u-eri-human-age.pdf